Budownictwo pasywne

Samowystarczalność energetyczna


Budownictwo Pasywne to pojęcie określające nowoczesne budownictwo ukierunkowane na bardzo małe zapotrzebowanie na energię obiektu budowlanego. Aby uzyskać taki efekt budynek powinien być odpowiednio zaprojektowany, ukierunkowany na stronę południową, posiadać odpowiednio dobrane okna oraz izolacje przegród pionowych, poziomych i dachu.

Budynek pasywny musi być również odpowiednio szczelny i wyposażony w system wentylacji z rekuperacją najczęściej z gruntowym wymiennikiem ciepła. Jeżeli to opłacalne ekonomicznie to dom pasywny powinien być również wyposażony w instalacje odnawialnych źródeł energii do pokrycia zapotrzebowania na media np. ciepła woda z kolektorów słonecznych czy energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych.

Reasumując, budynek pasywny to obiekt, który dzięki starannemu zaprojektowaniu, dobraniu odpowiednich materiałów i dokładnemu wykonaniu posiada bliskie zeru zapotrzebowanie na energię. Budynek pasywny to po prostu bardzo dobrze wykonany budynek, którego być może zwiększone nakłady inwestycyjne zaczynają się zwracać wraz z rozpoczęciem jego eksploatacji dzięki zaoszczędzonym kosztom mediów.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA PASYWNEGO I NISKOENERGETYCZNEGO


Wykonywanie badań szczelności powietrznej budynków wymaganych przy staraniu się o dofinansowanie NF15 oraz NF40
Przygotowywanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię
Adaptacja i weryfikacja projektów budowlanych pod wymagania budownictwa niskoenergetycznego lub pasywnego
Adaptacja i weryfikacja projektów budowlanych do wymagań finansowania NF15 oraz NF40 na nowe domy pasywne i niskoenergetyczne
Doradztwo przy wyborze i realizacji wniosków o dofinansowanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii wykorzystanych do realizacji przedsięwzięcia budowlanego
Wykonywanie dodatkowych obliczeń wymaganych przy wniosku o dofinasowanie NF15 oraz NF40

Czym jest budynek pasywny?


Najprościej mówiąc jest to obiekt o bardzo znikomym zapotrzebowaniu na energię. Jest to bardzo odporny na straty ciepła budynek, dobrze zlokalizowany pod względem geograficznym, nastawiony na zyski cieplne od promieniowania słonecznego, którego koszty ogrzewania mogą być nawet 10 razy niższe niż budynku wybudowanego w technologii tradycyjnej.

Jeżeli chcielibyśmy zdefiniować pojęcie domu pasywnego musimy określić jego podstawowe cechy. Według Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego taki dom charakteryzuje się poprzez:

  1. zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji – poniżej 15kWh/(m2*rok)
  2. współczynnik U okien powinien mieć wartość poniżej 0,80 W/(m2K) łącznie dla całego okna (szklenie + rama) a współczynnik g musi mieć wartość w przybliżeniu 50%
  3. szczelność powietrzna budynku n50, 1/h powinna mieć wartość nie większą niż 0,6
  4. zastosowanie wentylacji z rekuperacją o wysokiej sprawności odzysku ciepła powyżej 80%
  5. pokrycie zapotrzebowania energii do ogrzania ciepłej wody użytkowej zapewniają kolektory słoneczne, lub pompy ciepła
  6. architektura wykorzystująca pasywne ogrzewanie budynku uzyskane dzięki promieniowaniu słonecznemu

Jak widać to dość wysokie wymagania, które niełatwo spełnić. Dom pasywny znacznie odbiega swoimi właściwościami od tradycyjnego.

Bryła oraz lokalizacja budynku pasywnego


Jak powinien wyglądać dom pasywny? Dom pasywny nie musi się różnic zbytnio wyglądem zewnętrznym od standardowego domu. Jeżeli jednak zastanowić się od strony projektowej to dom pasywny musi być zwarty i skupiony. Idealną bryłą dla budynku pasywnego byłaby kula lub walec. Jednak z powodzeniem możemy korzystać z tradycyjnych form prostopadłościennych pamiętając o jak najlepszym położeniu względem stron świata.

Dom pasywny powinien optymalnie korzystać z zysków słonecznych, gdyż mogą one pozwolić na pokrycie nawet do ponad połowy zapotrzebowania na ciepło. Dlatego jedna z najistotniejszych spraw dotyczących budowy domu pasywnego jest wybór optymalnej działki i zaprojektowanie domu dla warunków występujących na danym terenie.

Budynki pasywne powinny być projektowane z wystawą południową, ewentualnie południowo-zachodnią. Od strony nasłonecznienia powinny występować wielkie przeszklenia, które mają za zadanie nagrzewać wnętrze budynku w ciągu dnia by móc później wykorzystać nagromadzone ciepło i oddać je w nocy.

Od strony północnej staramy się ograniczać przeszklenia a gdy to tylko możliwe to rezygnujemy z nich, podobnie jest ze stroną wschodnią, w której okna również nie są pożądane.