Optymalizacja opłat za dystrybucję energii elektrycznej i gazu

Obniżenie kosztów energii elektrycznej i gazu


Audyt Dystrybucji Energii Elektrycznej oraz Audyt Dystrybucji Gazu to nowatorskie i innowacyjne rozwiązanie optymalizacyjne, które pozwala na znaczne obniżenie kosztów ponoszonych na rachunki za energię elektryczną i gaz.

Jest to jedyne tego typu rozwiązanie istniejące na rynku, które zostało opracowane przez specjalistów z Polskiej Izby Audytorów Energetycznych, zajmujących się zagadnieniami oszczędności energii w przedsiębiorstwie.

CZYM JEST OPTYMALIZACJA OPŁAT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ?


Optymalizacja opłat za energię elektryczną polega na dopasowaniu parametrów i współczynników poboru energii do zapotrzebowań odbiorcy. Kompleksowe podejście do zagadnienia sprawiło, że udało nam się opracować narzędzie analizujące i optymalizujące wszystkie elementy mające wpływ na ponoszone koszty za media takie jak prąd i gaz oraz dostosowanie ich do faktycznych potrzeb zamawiającego.

W ramach kosztów energii elektrycznej, ujęte są dwa rodzaje zobowiązań


Opłata za zakup energii elektrycznej czynnej
Koszt usługi dystrybucji

Rodzaje opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej:

Opłaty przesyłowe stałe
Opłaty przesyłowe zmienne

Optymalizacja opłat za energię elektryczną umożliwia obniżenie kosztów odbiorcy z tytułu opłat za rachunki dzięki odpowiedniemu dopasowaniu współczynników warunkujących wysokość opłat.

Istotne są przede wszystkim opłaty stałe (dystrybucyjne), a nie koszt z tytułu poboru określonej ilości energii.

Audyt dystrybucji opiera się o właściwe dostosowanie między innymi:

  •  Ilości liczników
  •  Rodzaju taryfy
  •  Mocy zamówionej
  •  Energii biernej itp.

Jest to propozycja dla osób, które chcą zacząć oszczędzać na energii elektrycznej dzięki spersonalizowanemu planowi energetycznemu budynku.

PROCES OPTYMALIZACJI:
ANALIZA


Na początku musimy zorientować się, jaki jest potencjał uzyskania oszczędności przez odbiorcę. Udowodniono, że około 70% odbiorców – zwłaszcza tych z wyższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną bądź gaz, przepłaca z tytułu źle dobranych do ich faktycznego zapotrzebowania parametrów przyłączeniowych, bądź innych tego rodzaju współczynników.

Od czego zaczynamy?


Wstępna analiza następuje po przedstawieniu nam ostatniej (bądź jednej z ostatnich – jeśli w tym czasie nie następowały jakieś istotne zmiany w tym zakresie) faktury za dystrybucję energii elektrycznej bądź gazu. Na jej podstawie możemy określić potencjał optymalizacyjny.

Od czego zależy potencjał obniżenia kosztów energii elektrycznej:

  •  W jaki sposób odbiorca korzysta z energii elektrycznej, do czego służy w jego budynku
  •  Czy odbiorca planuje zmiany w sposobie wykorzystywania dostarczanej mu energii elektrycznej

Te informacje są niezbędne do sporządzenia pełnego profilu energetycznego odbiorcy oraz znalezienia punktów do optymalizacji. Te dane z kolei posłużą do przygotowania projektu szacunkowego obniżenia opłat za dystrybucję energii elektrycznej bądź gazu.

Co w przypadku, gdy dotąd nie był robiony profil poboru energii elektrycznej?

Jeśli nie był robiony profil poboru energii elektrycznej, audytor wykona go z pomocą specjalistycznego oprogramowania.

PROCES OPTYMALIZACJI:
MOŻLIWOŚCI


Po wstępnej analizie zostaną przedstawione proponowane działania optymalizacyjne oraz zostanie określony w dużym stopniu możliwy do uzyskania procent oszczędności na opłatach dystrybucyjnych. To na tym etapie odbiorca podejmuje decyzję, czy i w jakim zakresie decyduje się na wprowadzenie zmian.

Wykonamy następujące działania:


Kompleksowe doradztwo energetyczne
Optymalizacja kosztów usługi dystrybucji energii elektrycznej
Sporządzanie profesjonalnego profilu poboru energii elektrycznej

W 93% przedsiębiorstw, w których zostały przeprowadzone działania optymalizacyjne, oszczędności z tytułu opłat dystrybucyjnych sięgają od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych rocznie.

Jakie są opłaty za audyt dystrybucji energii oraz gazu?

Obecnie proces optymalizacyjny – dzięki wsparciu z Polskiego Programu Badawczego – realizowany jest bez ponoszenia przez odbiorcę kosztów wstępnych, które to w 100% ponosi Polski Program Badawczy (standardowo oscylują one na poziomie od 1500 zł do 3000 zł netto). Dzięki temu odbiorca nie ponosi żadnego ryzyka, a wyłącznie czyst zysk w postaci oszczędności jakie wygeneruje dla niego Audyt Dystrybucji Energii i Gazu.

Pracujemy na wspólny zysk

Jedyne wynagrodzenie wypłacane bezpośrednio przez odbiorcę zespołowi audytowemu jest ustalane na zasadach success fee (co oznacza, że jest należne wyłącznie w sytuacji wygenerowania realnych zysków!) i wynosi 50% rocznych oszczędności jakie zostaną osiągnięte w wyniku przeprowadzonych działań optymalizacyjnych.

Rozwiązanie to nie naraża inwestora na żadne koszty, a zespół audytorski obliguje do uzyskania możliwie najlepszych wyników. Rozliczenie następuje po wskazaniu różnic w opłatach stałych – porównując rachunki sprzed optymalizacji oraz po wdrożeniu zalecanych działań.

PROCES OPTYMALIZACJI:
REALIZACJA


Po ustaleniu szczegółowego planu działań i sformalizowaniu współpracy w postaci klarownej umowy, niezwłocznie rozpoczniemy czynności optymalizacyjne. Czas trwania całego procesu jest zależny od zakresu koniecznych do wykonania prac, jednakże nie powinien on przekroczyć 30 dni. Usługa zostanie zrealizowana kompleksowo, bez konieczności angażowania odbiorcy w żadne działania związane z aktualizacją stanu istniejącego.

Od czego zaczyna się faza realizacji planu optymalizującego?


Po podpisaniu umowy, zaczynamy od przeprowadzenia pomiarów kontrolnych i uzupełniających, by mieć pewność, że obniżymy koszty dystrybucyjne w najwyższym możliwym stopniu.

Zapewnimy kompleksową koordynację działań optymalizacyjnych
Dopilnujemy, by treść umowy zgadzała się z rzeczywistością
Zawnioskujemy o konkretne zmiany w w parametrach i współczynnikach poboru energii elektrycznej
Skontrolujemy zgodność terminów w umowach

Jakie są opłaty za audyt dystrybucji energii oraz gazu?

Obecnie proces optymalizacyjny – dzięki wsparciu z Polskiego Programu Badawczego – realizowany jest bez ponoszenia przez odbiorcę kosztów wstępnych, które to w 100% ponosi Polski Program Badawczy (standardowo oscylują one na poziomie od 1500 zł do 3000 zł netto). Dzięki temu odbiorca nie ponosi żadnego ryzyka, a wyłącznie czyst zysk w postaci oszczędności jakie wygeneruje dla niego Audyt Dystrybucji Energii i Gazu.

Pracujemy na wspólny zysk

Jedyne wynagrodzenie wypłacane bezpośrednio przez odbiorcę zespołowi audytowemu jest ustalane na zasadach success fee (co oznacza, że jest należne wyłącznie w sytuacji wygenerowania realnych zysków!) i wynosi 50% rocznych oszczędności jakie zostaną osiągnięte w wyniku przeprowadzonych działań optymalizacyjnych.

Rozwiązanie to nie naraża inwestora na żadne koszty, a zespół audytorski obliguje do uzyskania możliwie najlepszych wyników. Rozliczenie następuje po wskazaniu różnic w opłatach stałych – porównując rachunki sprzed optymalizacji oraz po wdrożeniu zalecanych działań.

PROCES OPTYMALIZACJI:
Korzyści


Odbiorca może się cieszyć zmniejszonymi rachunkami za dystrybucję energii elektrycznej lub gazu już od pierwszego miesiąca od wprowadzenia zmian. Dotychczas wygenerowaliśmy dla naszych partnerów oszczędności przekraczające milion złotych.

Nie warto tracić czasu
“Czas to pieniądz”


Jedyne, co należy zrobić, aby w końcu przestać przepłacać, to wysłanie nam ostatniego rachunku za dystrybucję energii, co można zrobić za pomocą poniższego formularza.

Godność:


Dane kontaktowe:Informacje o rachunkach:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polska Izba Audytorów Energetycznych z siedzibą w 31-010 Kraków, Rynek Główny 28, na potrzeby realizacji usługi oraz, że zapoznałem się z Polityką prywatności dostępną na stronie Polityka Prywatności